تسمه کش 206

بازدید : 9716   |      

قطعه فوق به تسمه کش دینام 206 بوده که جزء قطعات شرکت پیشگامان صنعت پارسیان بوده و مستقیما به بازار عرضه میگردد


قطعه فوق به تسمه کش دینام 206 بوده که جزء قطعات شرکت پیشگامان صنعت پارسیان بوده و مستقیما به بازار عرضه میگردد