قالب دایکست

بازدید : 2313   |      

قالب فوق توانایی تولید8قطعه گلند برق در هر ضرب میباشد

قطعه تولید شده توسط این قالب گند برق بوده که به سفارش شرکت رهورد خراسان میباشد


محصولات و خدمات مرتبط