قالب دایکست

بازدید : 6951   |      

قالب فوق توانایی تولید8قطعه گلند برق در هر ضرب میباشد


قطعه تولید شده توسط این قالب گند برق بوده که به سفارش شرکت رهورد خراسان میباشد


محصولات و خدمات مرتبط